Make your own free website on Tripod.com

การปรับแต่งเหล็กยึดคอกีตาร์

 

     เนื่องจากมีเพื่อน ๆ หลายท่านได้บอกให้ผมช่วยแนะนำเรื่องการปรับแต่งคอกีตาร์ ซึ่งผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง คราวนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง แต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการปรับแต่งคอกีตาร์จะมีผลกับคอกีตาร์และเสียงของกีตาร์ได้ถ้าปรับแต่งไม่ถูกต้อง และอาจจะถึงขั้นสร้างความเสียหายให้คอกีตาร์ได้ ดังนั้นการที่จะปรับแต่งคอกีตาร์นั้นคุณต้องมั่นใจว่าเข้าใจขั้นตอน และความเป็นไปของกีตาร์คุณจริง ๆ ก่อนที่จะลงมือปรับแต่ง

     ปกติคอกีตาร์จะทำจากไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบมาแล้วเพื่อให้หมดความชื้นและแข็งแรงขึ้น และกีตาร์ราคาถูก ๆ มักจะไม่มีการฝังเหล็กยึดคอนี้ รวมถึงกีตาร์คลาสสิกด้วย ซึ่งไม่ต้องรับแรงตึงสูงมาก เพราะใช้สายเอ็นแรงตึงจะต่ำกว่าสายเหล็กมาก ดังนั้นกีตาร์โฟล์ค และกีตาร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมักจะฝังเหล็กตามความยาวของคอกีตาร์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้คอกีตาร์และป้องกันการโก่งงออีกด้วย

     แต่อย่างไรก็ตามวัสดุทุกชนิดเมื่ืออยู่ในสภาวะที่ต่างกันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ ในกรณีนี้ก็คือ การเก็บกีตาร์ในสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็จะสามารถทำให้คอกีตาร์ที่ รับแรงตึงสายตลอดเวลานั้นโก่งงอได้ หรือแม้แต่การรับแรงตึงของสายกีตาร์เป็นเวลานาน ๆ มาก ๆ ก็ย่อมทำให้คอกีตาร์นั้นโก่งงอได้เช่นกัน แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงมากครับ บางทีเราอาจจะสังเกตไม่ได้ด้วยซ้ำ

     อย่างไรก็ตามถ้าการโก่งงอของคอกีตาร์มากจนสร้างปัญหาให้คุณ คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอ (Truss Rod) โดยปกติการเหล็กปรับคอจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

      1. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ด้านบน ซึ่งได้แก่กีตาร์โฟล์คหรือกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไป ปกติจะอยู่ด้านบนสุดของคอกีตาร์ติดกับนัทรองสาย และจะมีแผ่นเพลทพลาสติกปิดไว้ ซึ่งเวลาจะปรับแต่งก็จะต้องเอาแผ่นเพลทนี้ออกก่อน ซึ่งปกติจะยึดไว้ด้วยสกรู

      2. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ที่ด้านล่างของคอ ประเภทนี้หัวนัทจะอยู่ปลายสุดของคอกีตาร์ ซึ่งจะอยู่ด้านในโพรงเสียง ประเภทนี้จะไม่มีอะไรปิดเพราะ จะมองไม่เห็นอยู่แล้ว ก้านเหล็กแบบนี้จะใช้กับกีตาร์โปร่งทั่ว ๆ ไป

     การโก่งงอของคอกีตาร์จะแบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ การแอ่นตรงกลาง ซึ่งจะทำให้การเล่น การกดสายลำบากขึ้น เกิดความเพี้ยนของเสียง

 

ลักษณะคอที่แอ่นกลาง (มองตามยาวของคอกีตาร์)

     อีกประเภทคือการโก่งตรงกลางคอ จะทำให้เกิดการตีเฟร็ตของสายได้ทำให้เกิดเสียงรบกวนเวลาเล่นกีตาร์

 

ลักษณะคอกีตาร์ที่โก่งกลาง (มองตามยาวของคอกีตาร์)

 

เครื่องมือที่ใช้

           - ประแจหกเหลี่ยม ปกติจะให้มากับกีตาร์ หรือไม่ก็ไปซื้อได้แต่ให้เบอร์ตรงกันกับหัวนัท (หรือประแจชนิดอื่นที่ตรงกับหัวนัท ปกติจะเป็นรู 6 เหลี่ยม)

           - ไม้บรรทัดยาว (สำหรับวัดคอ แต่ไม่ใช้ก็ได้)

 

     การปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอแบบที่ปรับด้านบน

 

 

     การปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอแบบที่อยู่ด้านล่าง

 

ขั้นตอนการปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอ

     1. คลายสาย 3 และ 4 ให้หลวม (ไม่ต้องถอดสายทุกสาย) พอจะถอดแผ่นเพลทพลาสติกปิดได้

     2. ไขสกรูยึดแผ่นเพลทและถอดออก

     3. ตรวจสอบคอกีตาร์ว่าโก่งหรือแอ่นมากน้อยเท่าไร โดยใช้ไม้บรรทัดยาวทาบดู หรือสังเกตโดยกดสาย 6 ช่อง 1 และ 19 แล้วดูว่าระยะระหว่างคอกับสายเท่ากันตลอดหรือไม่

     4. ถ้าคอแอ่นกลางก็ทำการขันเร่งให้ตึง ถ้าโก่งกลางก็ขันคลายให้หลวม

     5. ใช้ประแจหกเหลี่ยมใส่เข้าไปที่หัวนัท แล้วค่อย ๆ หมุนเบา ๆ ไปซักครั้งละ 1- 2 ชม. เทียบกับเข็มนาฬิกา

     6. เช็คว่าคอกีตาร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือยัง แล้วกลับไปปรับแต่งใหม่ จนกระทั่งพอใจ

     7. เมื่อปรับแต่งจนเป็นที่พอใจแล้วให้ทำการขันเร่งอีกนิดหน่อย เพื่อถ่วงแรงตึงของสาย 3 -4 ที่คลายไว้

ข้อควรระวัง : อย่าฝืนขันนัทโดยเด็ดขาด ถ้ารู้สึกว่าขันไม่ไปแล้วอย่าฝืนให้หยุด เพราะถ้าฝืนอาจจะทำให้ก้านเหล็กยึดคอเกลียวเสีย หรือถึงขั้นขาดได้ และจะทำให้คอกีตาร์เสียหายทันที และอย่าขันให้ตึงจนเกินไป ถ้าไม่สามารถปรับแต่งได้จริง ๆ ควรให้ช่างที่ชำนาญตรวจสอบดีกว่าครับ

     การปรับแต่งคอกีตาร์เราทุกคนสามารถทำได้นะครับ เพียงแต่เราต้องศึกษารายละเอียด ขั้นตอน ต่าง ๆ ให้เข้าใจจริง ๆ ก่อนที่จะลงมือ และต้องมีความมั่นใจจริง ๆ ด้วยก่อนที่จะปรับแต่ง ในกรณีที่ ยังไม่กล้าให้พยายามขันไปทีละน้อย ๆ แล้วคอยเช็คตลอดเวลาว่าคอมีการเปลี่ยนแปลงหรือยัง

 

     ในคราวนี้เพื่อน ๆ ก็ได้ความรู้ในเรื่่องของการปรับแต่งคอกีตาร์กันอีกเรื่องแล้วนะครับ อย่าลืมนะครับอย่าเพียงแค่เล่นกีตาร์ครับ เราต้องเข้าใจกีตาร์ด้วย แล้วเพื่อน ๆ จะสนุกกับการเล่นกีตาร์ครับ..... สวัสดี

 

กลับไปหน้าหลัก

 

 

+++++ การปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอกีตาร์ +++++

การปรับแต่งเหล็กยึดคอกีตาร์

 

     เนื่องจากมีเพื่อน ๆ หลายท่านได้บอกให้ผมช่วยแนะนำเรื่องการปรับแต่งคอกีตาร์ ซึ่งผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง คราวนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง แต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการปรับแต่งคอกีตาร์จะมีผลกับคอกีตาร์และเสียงของกีตาร์ได้ถ้าปรับแต่งไม่ถูกต้อง และอาจจะถึงขั้นสร้างความเสียหายให้คอกีตาร์ได้ ดังนั้นการที่จะปรับแต่งคอกีตาร์นั้นคุณต้องมั่นใจว่าเข้าใจขั้นตอน และความเป็นไปของกีตาร์คุณจริง ๆ ก่อนที่จะลงมือปรับแต่ง

     ปกติคอกีตาร์จะทำจากไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบมาแล้วเพื่อให้หมดความชื้นและแข็งแรงขึ้น และกีตาร์ราคาถูก ๆ มักจะไม่มีการฝังเหล็กยึดคอนี้ รวมถึงกีตาร์คลาสสิกด้วย ซึ่งไม่ต้องรับแรงตึงสูงมาก เพราะใช้สายเอ็นแรงตึงจะต่ำกว่าสายเหล็กมาก ดังนั้นกีตาร์โฟล์ค และกีตาร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมักจะฝังเหล็กตามความยาวของคอกีตาร์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้คอกีตาร์และป้องกันการโก่งงออีกด้วย

     แต่อย่างไรก็ตามวัสดุทุกชนิดเมื่ืออยู่ในสภาวะที่ต่างกันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ ในกรณีนี้ก็คือ การเก็บกีตาร์ในสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็จะสามารถทำให้คอกีตาร์ที่ รับแรงตึงสายตลอดเวลานั้นโก่งงอได้ หรือแม้แต่การรับแรงตึงของสายกีตาร์เป็นเวลานาน ๆ มาก ๆ ก็ย่อมทำให้คอกีตาร์นั้นโก่งงอได้เช่นกัน แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงมากครับ บางทีเราอาจจะสังเกตไม่ได้ด้วยซ้ำ

     อย่างไรก็ตามถ้าการโก่งงอของคอกีตาร์มากจนสร้างปัญหาให้คุณ คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอ (Truss Rod) โดยปกติการเหล็กปรับคอจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

      1. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ด้านบน ซึ่งได้แก่กีตาร์โฟล์คหรือกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไป ปกติจะอยู่ด้านบนสุดของคอกีตาร์ติดกับนัทรองสาย และจะมีแผ่นเพลทพลาสติกปิดไว้ ซึ่งเวลาจะปรับแต่งก็จะต้องเอาแผ่นเพลทนี้ออกก่อน ซึ่งปกติจะยึดไว้ด้วยสกรู

      2. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ที่ด้านล่างของคอ ประเภทนี้หัวนัทจะอยู่ปลายสุดของคอกีตาร์ ซึ่งจะอยู่ด้านในโพรงเสียง ประเภทนี้จะไม่มีอะไรปิดเพราะ จะมองไม่เห็นอยู่แล้ว ก้านเหล็กแบบนี้จะใช้กับกีตาร์โปร่งทั่ว ๆ ไป

     การโก่งงอของคอกีตาร์จะแบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ การแอ่นตรงกลาง ซึ่งจะทำให้การเล่น การกดสายลำบากขึ้น เกิดความเพี้ยนของเสียง

 

ลักษณะคอที่แอ่นกลาง (มองตามยา +++++ การปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอกีตาร์ +++++

การปรับแต่งเหล็กยึดคอกีตาร์

 

     เนื่องจากมีเพื่อน ๆ หลายท่านได้บอกให้ผมช่วยแนะนำเรื่องการปรับแต่งคอกีตาร์ ซึ่งผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง คราวนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง แต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการปรับแต่งคอกีตาร์จะมีผลกับคอกีตาร์และเสียงของกีตาร์ได้ถ้าปรับแต่งไม่ถูกต้อง และอาจจะถึงขั้นสร้างความเสียหายให้คอกีตาร์ได้ ดังนั้นการที่จะปรับแต่งคอกีตาร์นั้นคุณต้องมั่นใจว่าเข้าใจขั้นตอน และความเป็นไปของกีตาร์คุณจริง ๆ ก่อนที่จะลงมือปรับแต่ง

     ปกติคอกีตาร์จะทำจากไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบมาแล้วเพื่อให้หมดความชื้นและแข็งแรงขึ้น และกีตาร์ราคาถูก ๆ มักจะไม่มีการฝังเหล็กยึดคอนี้ รวมถึงกีตาร์คลาสสิกด้วย ซึ่งไม่ต้องรับแรงตึงสูงมาก เพราะใช้สายเอ็นแรงตึงจะต่ำกว่าสายเหล็กมาก ดังนั้นกีตาร์โฟล์ค และกีตาร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมักจะฝังเหล็กตามความยาวของคอกีตาร์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้คอกีตาร์และป้องกันการโก่งงออีกด้วย

     แต่อย่างไรก็ตามวัสดุทุกชนิดเมื่ืออยู่ในสภาวะที่ต่างกันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ ในกรณีนี้ก็คือ การเก็บกีตาร์ในสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็จะสามารถทำให้คอกีตาร์ที่ รับแรงตึงสายตลอด +++++ การปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอกีตาร์ +++++

การปรับแต่งเหล็กยึดคอกีตาร์

 

     เนื่องจากมีเพื่อน ๆ หลายท่านได้บอกให้ผมช่วยแนะนำเรื่องการปรับแต่งคอกีตาร์ ซึ่งผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง คราวนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง แต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการปรับแต่งคอกีตาร์จะมีผลกับคอกีตาร์และเสียงของกีตาร์ได้ถ้าปรับแต่งไม่ถูกต้อง และอาจจะถึงขั้นสร้างความเสียหายให้คอกีตาร์ได้ ดังนั้นการที่จะปรับแต่งคอกีตาร์นั้นคุณต้องมั่นใจว่าเข้าใจขั้นตอน และความเป็นไปของกีตาร์คุณจริง ๆ ก่อนที่จะลงมือปรับแต่ง

     ปกติคอกีตาร์จะทำจากไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบมาแล้วเพื่อให้หมดความชื้นและแข็งแรงขึ้น และกีตาร์ราคาถูก ๆ มักจะไม่มีการฝังเหล็กยึดคอนี้ รวมถึงกีตาร์คลาสสิกด้วย ซึ่งไม่ต้องรับแรงตึงสูงมาก เพราะใช้สายเอ็นแรงตึงจะต่ำกว่าสายเหล็กมาก ดังนั้นกีตาร์โฟล์ค และกีตาร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมักจะฝังเหล็กตามความยาวของคอกีตาร์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้คอกีตาร์และป้องกันการโก่งงออีกด้วย

     แต่อย่างไรก็ตามวัสดุทุกชนิดเมื่ืออยู่ในสภาวะที่ต่างกันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ ในกรณีนี้ก็คือ การเก็บกีตาร์ในสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็จะสามารถทำให้คอกีตาร์ที่ รับแรงตึงสายตลอดเวลานั้นโก่งงอได้ หรือแม้แต่การรับแรงตึงของสายกีตาร์เป็นเวลานาน ๆ มาก ๆ ก็ย่อมทำให้คอกีตาร์นั้นโก่งงอได้เช่นกัน แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงมากครับ บางทีเราอาจจะสังเกตไม่ได้ด้วยซ้ำ

     อย่างไรก็ตามถ้าการโก่งงอของคอกีตาร์มากจนสร้างปัญหาให้คุณ คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอ (Truss Rod) โดยปกติการเหล็กปรับคอจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

      1. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ด้านบน ซึ่งได้แก่กีตาร์โฟล์คหรือกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไป ปกติจะอยู่ด้านบนสุดของคอกีตาร์ติดกับนัทรองสาย และจะมีแผ่นเพลทพลาสติกปิดไว้ ซึ่งเวลาจะปรับแต่งก็จะต้องเอาแผ่นเพลทนี้ออกก่อน ซึ่งปกติจะยึดไว้ด้วยสกรู

      2. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ที่ด้านล่างของคอ ประเภทนี้หัวนัทจะอยู่ปลายสุดของคอกีตาร์ ซึ่งจะอยู่ด้านในโพรงเสียง ประเภทนี้จะไม่มีอะไรปิดเพราะ จะมองไม่เห็นอยู่แล้ว ก้านเหล็กแบบนี้จะใช้กับกีตาร์โปร่งทั่ว ๆ ไป

     การโก่งงอของคอกีตาร์จะแบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ การแอ่นตรงกลาง ซึ่งจะทำให้การเล่น การกดสายลำบากขึ้น เกิดความเพี้ยนของเสียง

 

ลักษณะคอที่แอ่นกลาง (มองตามยา +++++ การปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอกีตาร์ +++++

การปรับแต่งเหล็กยึดคอกีตาร์

 

     เนื่องจากมีเพื่อน ๆ หลายท่านได้บอกให้ผมช่วยแนะนำเรื่องการปรับแต่งคอกีตาร์ ซึ่งผมก็พอจะมีความรู้อยู่บ้าง คราวนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง แต่ทั้งนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการปรับแต่งคอกีตาร์จะมีผลกับคอกีตาร์และเสียงของกีตาร์ได้ถ้าปรับแต่งไม่ถูกต้อง และอาจจะถึงขั้นสร้างความเสียหายให้คอกีตาร์ได้ ดังนั้นการที่จะปรับแต่งคอกีตาร์นั้นคุณต้องมั่นใจว่าเข้าใจขั้นตอน และความเป็นไปของกีตาร์คุณจริง ๆ ก่อนที่จะลงมือปรับแต่ง

     ปกติคอกีตาร์จะทำจากไม้เนื้อแข็งที่ผ่านการอบมาแล้วเพื่อให้หมดความชื้นและแข็งแรงขึ้น และกีตาร์ราคาถูก ๆ มักจะไม่มีการฝังเหล็กยึดคอนี้ รวมถึงกีตาร์คลาสสิกด้วย ซึ่งไม่ต้องรับแรงตึงสูงมาก เพราะใช้สายเอ็นแรงตึงจะต่ำกว่าสายเหล็กมาก ดังนั้นกีตาร์โฟล์ค และกีตาร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงมักจะฝังเหล็กตามความยาวของคอกีตาร์เพื่อเสริมความแข็งแรงให้คอกีตาร์และป้องกันการโก่งงออีกด้วย

     แต่อย่างไรก็ตามวัสดุทุกชนิดเมื่ืออยู่ในสภาวะที่ต่างกันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ ในกรณีนี้ก็คือ การเก็บกีตาร์ในสภาพภูมิอากาศที่ต่างกัน เช่นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ก็จะสามารถทำให้คอกีตาร์ที่ รับแรงตึงสายตลอดเวลานั้นโก่งงอได้ หรือแม้แต่การรับแรงตึงของสายกีตาร์เป็นเวลานาน ๆ มาก ๆ ก็ย่อมทำให้คอกีตาร์นั้นโก่งงอได้เช่นกัน แต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับ มันไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงมากครับ บางทีเราอาจจะสังเกตไม่ได้ด้วยซ้ำ

     อย่างไรก็ตามถ้าการโก่งงอของคอกีตาร์มากจนสร้างปัญหาให้คุณ คุณก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับแต่งก้านเหล็กยึดคอ (Truss Rod) โดยปกติการเหล็กปรับคอจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ

      1. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ด้านบน ซึ่งได้แก่กีตาร์โฟล์คหรือกีตาร์ไฟฟ้าทั่วไป ปกติจะอยู่ด้านบนสุดของคอกีตาร์ติดกับนัทรองสาย และจะมีแผ่นเพลทพลาสติกปิดไว้ ซึ่งเวลาจะปรับแต่งก็จะต้องเอาแผ่นเพลทนี้ออกก่อน ซึ่งปกติจะยึดไว้ด้วยสกรู

      2. หัวนัทสำหรับปรับแต่งอยู่ที่ด้านล่างของคอ ประเภทนี้หัวนัทจะอยู่ปลายสุดของคอกีตาร์ ซึ่งจะอยู่ด้านในโพรงเสียง ประเภทนี้จะไม่มีอะไรปิดเพราะ จะมองไม่เห็นอยู่แล้ว ก้านเหล็กแบบนี้จะใช้กับกีตาร์โปร่งทั่ว ๆ ไป

     การโก่งงอของคอกีตาร์จะแบ่งได้เป็น 2 อย่างคือ การแอ่นตรงกลาง ซึ่งจะทำให้การเล่น การกดสายลำบากขึ้น เกิดความเพี้ยนของเสียง

 

ลักษณะคอที่แอ่นกลาง (มองตามยา