Make your own free website on Tripod.com

รวมสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับกีตาร์

 

1. เรื่องของกีตาร์หลังเต่า Ovation

2. คำว่า "สายทด" คืออะไร

3. Bottle Neck & Slide

4. ความเป็นมาของกีตาร์ Dobro

5. การเปลี่ยนเฟร็ทกีตาร์ด้วยตัวเอง

 

กลับไปหน้าหลัก